Поредна инспекция на строителните дейности на стадион "Локомотив" направиха кметът Здравко Димитров и неговият заместник Пламен Райчев. Те бяха придружавани от кмета на район "Южен" Костадин Язов, който е отговорник за строежа от страна на община Пловдив.

Кметът разгледа напредъка на южната трибуна, една трета от която ще бъде предназначена за гостуващи привърженици.
Той изказа задоволството си от просторните помещения, предвидени за съблекални, пресцентър и административни стаи, добиващи все по-завършен вид, а Костадин Язов го запозна и с предстоящите дейности по трибуна "Спорт клуб".
Там вече има бетонен фундамент, а тези дни се поставя и обратния насип. Предстои прокарването на водопровод и канализация под трибуната, а строителството на наземната част ще започне веднага след приключване на строителните дейности по южната трибуна.
Костадин Язов увери кмета, че според разчетите на изпълнителите, това ще се случи до края на май.