Зимният сезон в България към момента се развива успешно. За периода 1 декември 2022 г. – 17 февруари 2023 г. регистрациите на туристи  са близо 1,1  млн.

На този етап ръстът общо за страната е около 28%, като важно значение за крайните резултати ще има продължителността на ски сезона. Ръст на туристите има предимно в големите градове и СПА курортите. 
За периода 1 декември 2022 г. - 17 февруари 2023 г. най-много са регистрациите на българските туристи - около  800 хил., на гръцки туристи - 43 хил., на румънски туристи - 38 хил., на турски туристи - над 29 хил., на израелски туристи 28 хил., на британски туристи 28 хил., туристи от Северна Македония - 20 хил.
Важно за този зимен сезон е  завръщането на гръцките туристи след дълъг период, в който поради пандемията гърците не пътуваха интензивно. 
Ски курорти
На този етап доста добри резултати се отбелязват в Банско. Общината е посрещнала повече от  120 хил. туристи за периода 1 декември 2022 – 17 февруари 2023 г.  и има предпоставки зимният сезон да приключи  с резултати над миналогодишните.  
Българските туристи са около 35% от всички туристи в община Банско, а чуждестранните туристи са около 65%. Гръцките туристи в община Банско са над 22 хил., румънските туристи - над 14 хил., британските туристи – над 9 хил., израелските туристи – над 9 хил. 
Община Самоков, в която е к.к .Боровец, е посрещнала близо 65 хил. туристи за периода 1 декември 2022 - 17 февруари 2023 г. За периода 1 декември 2022 - 17 февруари 2023 г. общините Смолян и Чепеларе (в които е к.к. Пампорово)  са регистрирали близо 58 хил. туристи. За Пампорово и Боровец водещ пазар е българският, но има и интерес от Румъния, Гърция, Сърбия, Великобритания, Ирландия и др. 
СПА туризъм 
Отчитаме повишаване на интереса към СПА туризма. Съгласно нанесените към момента данни за периода 1 декември 2022 - 17 февруари 2023 г. Общините Велинград, Разлог, Хисаря, Сандански, Павел баня, Гърмен и Сапарева баня общо са посрещнали 216 хил. туриста, като общото  увеличение с над 40 хил. спрямо същия период на миналия зимен сезон.
Възрастова структура на туристите 
Най-висок интерес има от туристи на възраст между 30 и 44 г. Данните за възрастовата структура на българските и чуждестранните туристи за периода 1 декември 2022 – 17 февруари 2023 г. е представена чрез графики, прикачени към мейла.