471 са избирателните секции в община Пловдив за произвеждане на втория тур на изборите в неделя, 5 ноември. За товаинформираха от нения пресцентър.

-          459 бр. секции в училища и др. сгради общинска собственост;

-          4 бр. секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания;

-          2 бр. секции в ареста и затвора.

-          6 бр. избирателни секции в лечебни заведения. (Образуваната за първия тур избирателна секция № 103 в район Централен в МБАЛ "Пловдив" към ВМА София, с адрес: бул. “Христо Ботев” № 81, поради липса на лежащо болни избиратели, е закрита за втория тур)

В 455 бр. секции избирателите ще имат възможност по избор да гласуват с хартиени бюлетини или с машина. Машинно гласуване няма да има в секциите с под 300 избиратели. За Община Пловдив това са 16 бр. секции.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив, имащи право да гласуват на втория тур е 282 251 (район „Централен” – 59 499, район „Източен” – 43 359, район „Западен” – 30 617, район „Северен” – 40 826, район „Южен” – 63 120, район „Тракия” – 44 830).

67 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци на община Пловдив. Това са жители с постоянен адрес в  Пловдив, навършили 18 години в периода между първия и втория тур.

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 05.11.2023г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Общинска администрация Пловдив напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитка за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. на 05.11.2023г. в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на гр. Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.