Областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев  поиска проверка от Сметната палата и от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за това как се изразходва държавната субсидия от близо 730 хил. лева, която получава ежегодно Съюзът на слепите в България. Той получи сигнал от пловдивски членове на съюза, които имат  съмнения, че със държавните средства, предназначени за издръжка на съюза,  се извършват злоупотреби.  

Според жалбоподателите заради финансови затруднения ССБ разпродава имоти като два от тях се намират в пловдивския комплекс на ул. „Ландос“ № 24. „На терена са изградени 3 жилищни блока, рехабилитационен център, около 80 гаража и магазини. За всички тези постройки ССБ получава ежемесечен наем и би следвало средствата да се ползват за тяхната поддръжка. При мандата на последните членове на Управителния съвет жилищата са разпродадени, а Центърът за рехабилитация почти не функционира“, се твърди в сигнала на хората със зрителни затруднения.

Във връзка с това областният управител е поискал от Община Пловдив и район „Източен“ да дадат информация дали при тях има регистрирани процедури за разпореждане с въпросите имоти. 

„Очаквам бърза реакция от институциите. Надявам се да обърнат специално внимание, тъй като става дума за защита интересите на социално уязвима група“, коментира областният управител.