Хора с хронично белодробно заболяване откриха при безплатните  изследвания в Пловдив


38 човека бяха изследвани в рамките на безплатните спирометрични изследвания за граждани на територията на IV ДКЦ в Пловдив. Поради големия интерес бяха разкрити две работни станции за извършване на прегледите.

„Бяха открити трима души, недиагностицирани досега с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), а повечето от астматиците, които преминаха изследване, не бяха с добър контрол на заболяването“, констатира проф. д-р Благой Маринов, ръководител на Центъра по функционална белодробна диагностика към Медицински университет – Пловдив.

Като амбулаторен пулмолог той работи предимно с пациенти с ХОББ и бронхиална астма. Многократно е подчертавал ролята на скрининговите спирометрични изследвания за ранната диагностика на обструктивните белодробни заболявания. От своя страна това осигурява навременно започване на лечение и запазване на функционалния резерв на органа.

Хроничната обструктивна белодробна болест се характеризира с хронично ограничаване на въздушния поток в дихателните пътища, което обикновено се влошава с времето и не е напълно обратимо, дори и след лечение. Основните симптоми са задъхване, хронична кашлица и бърза умора.

„Българите боледуват повече от ХОББ и доста голяма част от това заболяване остава неразкрито. Чистотата на това заболяване в България е по-голяма от средната за Европа.“, твърди проф. Маринов.
В стремежа да се повиши вниманието на обществеността, специалисти от Медицински университет – Пловдив със съдействието на д-р Георги Цигаровски, председател на пловдивската колегия на БЛС, организираха безплатните спирометрични изследвания за граждани на територията на IV ДКЦ.
 
Хроничните белодробни заболявания бележат внушителния 163% ръст за последните 30 години. Причините за това са комплексни, но могат да бъдат обединени в няколко групи.
„Доказано е, че тютюнопушенето е основният рисков фактор, включително и пасивното тютюнопушене. Други фактори са вътрешното замърсяване на въздуха от биогорива, използвани в домакинството и за отопление, както и различни химически агенти. Напоследък се обръща внимание на атмосферното замърсяване предимно от промишлен характер и амортизиран автотранспорт.“,  изтъква проф. д-р Благой Маринов.

Според него ранната диагностика чрез функционални изследвания на дишането е нещо, към което трябва да се стремим, защото пациентите с хронични респираторни заболявания имат специфични здравни нужди и грижата за тях трябва да бъде комплексна.

Директорът на ДКЦ IV д-р Елена Бояджиева и д-р Георги Цигаровски изказаха благодарности на проф. д-р Благой Маринов и неговия екип от Медицински университет – Пловдив и пожелаха този тип инициативи да станат традиционни.