Отстраниха успешно тумор от носа на тийнейджър в Интегралния център към УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив. Хирургичната интервенция бе извършена от директора на лечебното заведение и ръководител на Катедрата по ушно-носно-гърлени болести към Медицински университет Пловдив проф. д-р Карен Джамбазов.

Пациентът е на 18-годишна възраст, когато постъпва в друго лечебно заведение с оплаквания от затруднено носно дишане с периодично обилно кръвотечение. Направена му е компютърна томография, която насочва към диагнозата тумор в носната кухина. След извършена биопсия, момчето е насочено към УМБАЛ „Свети Георги“ за диагностично уточняване и хирургично лечение.

Направени са нови по-подробни изследвания със съвременна апаратура, от които се установява артериално хранене от тумора от една от най- големите артерии в носната кухина. Хистологичният резултат потвърждава и работната клинична диагноза - ювенилен ангиофибром.

Ювенилният ангиофибром е доброкачествен тумор в областта на задните отдели на носната кухина. Засяга особена възраст - подрастващата младеж от мъжки пол, като може да бъде диагностициран и в напреднала възраст.

Характерно в протичането на заболяването е едностранното затруднено носно дишане с обилни периодични кръвотечения от същата страна. Тези тумори по своята характеристика няма системно разпространение, но могат да имат за съжаление изключително агресивно развитие в областта на важни анатомични структури в областта на носната кухина и интракраниалното пространство, което да ги направи трудни за радикално отстраняване.

Тяхното кръвоснабдяване се осигурява от клонове на външната каротидна артерия, което допринася за сложността на изпълнение на оперативната интервенция и предизвикателствата, които стоят в сполучливото лечение.

Операцията на проф. Джамбазов и неговия екип е преминала успешно, а пациентът е изписан след кратък постоперативен период без усложнения и напълно възстановен.