Кръстовището на ул. „Брезовско шосе“ с бул. „Северен“ се затваря за движение на пътни превозни средства на 29 март (сряда)  за времето от   08:00 д.до 10:00 ч. Причината е постъпило в общината уведомление за граждански протест, организиран от търговци в района. Това съобщиха от „Организация и контрол на транспорта“.
Маршрутите на автобусите по линии №9 и 15 от вътрешноградския транспорт се променят, както следва:
Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР „Тракия“): бул. „България“ –  спирка №184 – Пожарната (север), направо по бул. „България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул. „България“ – спирка №209 – Пожарната (юг), ляв завой на кръговото кръстовище на бул. „България“ с бул. „Северен“, направо по бул. „България“, спирка №184 – Пожарната (север), и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №15 (ИЗК „Марица“ – кв. „Прослав“): бул. „България“  – спирка №184 – Пожарната (север), направо по бул. „България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул. „България“ – спирка №209 – Пожарната (юг), ляв завой на кръговото кръстовище на бул. „България“ с бул. „Северен“, направо по бул. „България“, спирка №184 –Пожарната (север), и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.