Приключи форумът на ПУ „Паисий Хилендарски“ под надслов: „Да говорим за наука“

Двудневният форум за представяне на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, организиран от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ приключи в Хисаря. Традиционно той се провежда под надслов: „Да говорим за наука“, подчертаха организаторите на проявата.

„След тригодишно прекъсване отново се събираме да говорим, обсъждаме и проектираме идеи за изследователска и проектна дейност. Отчитаме трудна, но успешна година с разработена програма за развитие като изследователски университет, успешно отчетени проекти по международни програми и поети нови ангажименти в проектната дейност“, сподели в обръщението си към участниците във форума проф. д-р Невена Милева, директор на поделение „Научна и проектна дейност“.

Проф. д-р Теменужка Йовчева, заместник-ректор с ресор „Научноизследователска и издателска дейност“, изрази задоволство от подписания в края на 2022 г. договор с Фонд „Научни изследвания“, който ще даде възможност за реализация на програмата за развитието на Пловдивския университет като изследователски.

„Програмата включва разработка на 7 интердисциплинарни проекти от различни професионални направления и факултети и се отличава с постигнат баланс между природни и хуманитарни науки. Научноизследователската и проектната дейност са неделими. Насърчаването на академичната общност за участие в разнообразни национални и международни проекти и програми е основна стратегия в политиката на университетското ръководство за отстояване позициите на университета като модерна и динамично развиваща се научно-образователна институция в една изключително конкурентна среда“, коментира проф. Йовчева.

Форумът „Наука 2023“ е традиционен за ПУ „Паисий Хилендарски“ и се провежда за 15-и път. В изданието му тази година се представиха проекти с разнообразна тематика, които се изпълняват от всички факултети на висшето училище.