Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе неформална среща с представители на бизнеса в Пловдив, за да обсъди с тях актуални теми и проблеми, свързани с развитие на града и района като туристическа дестинация.

„Пловдив се възстановява чудесно след COVID пандемията и заради културната програма на града числата вече са близки до тези от 2019 г.“, посочи министърът в началото на срещата.

Във фокуса на разговорите беше поставен проблемът с кадрите. Министерството на туризма и на образованието ще положат усилия съвместно да прецизират периодите за стажовете на учениците извън сезона. „Връзката между бизнес и средното образование трябва да се засили, моделът на дуалното образование в туризма в момента не работи. Не трябва да се къса връзката със средното образование, необходимо е да се засили подкрепата от страна на бизнеса“, заяви министър Димитров по време на срещата. През април в града под тепетата ще се проведат Срещи на бизнеса с училищата, в които се изучава туризъм в региона.

Сред предстоящите планове е Министерството на туризма да подпомага провеждане на състезание за ученици в средното образование, обучаващи се в туризма. Другото направление, върху което министърът постави акцент, е работата с висшите училища.

С представителите на туристическия бизнес в Пловдив беше обсъдена също високата цена на енергията, която е в сериозна тежест на бранша. Министър Димитров представи новите възможности за финансиране на туристическия бизнес за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление със съоръжения за съхранение на енергия. „Браншът е с приоритет при кандидатстване по новата програма, която Министерството на иновациите и растежа стартира на 14 февруари“, съобщи министърът. Основна цел на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи преходът на частния сектор, в т.ч. от сектор „Туризъм“, към екосъобразна дейност. Туристическите фирми получават допълнителни точки при кандидатстване, посочи Димитров.

Домакин на срещата в Пловдив беше Съветът по туризъм - Пловдив и се проведе в един от най-новите хотели в града. Това е поредна от планираните общо 30 неформални срещи с бизнеса на министъра на туризма д-р Илин Димитров. До момента той се срещна с представители на туристическия сектор в Бургас, Варна, Банско, Велинград и Мелник, за да изслуша актуалните въпроси и проблеми, пред които са изправени. На разговорите са поканени и представители на всички гимназии и висши училища, в които се изучават специалности, свързани с туризма.