Устойчивият туризъм не е просто определение или актуален термин, а концепция, чието прилагане във всичките й аспекти - икономически, социален и екологичен, е от изключително жизненоважно значение за успешното развитие и конкурентоспособността на сектора, особено в момент като сегашния. Устойчивият туризъм може да превърне България в целогодишна дестинация. Това заяви министър Илин Димитров на откриването на дискусия „Устойчив туризъм на практика“, организирана от Министерството на туризма по време на изложението Ваканция и СПА ЕКСПО 2023.

Министър Димитров определи като сериозен удар за българския туристически сектор пандемията от COVID-19 и близостта на войната в Украйна. „Актуалните събития в световен и европейски мащаб през последните години изправиха туризма пред нови предизвикателства, които трябва да преодолеем и да излезем от кризата по-силни, по-конкурентоспособни и по-устойчиви“, коментира министърът. По думите му тежестта на времето и предизвикателствата изискват от нас да сме по-адаптивни и по-иновативни, изисква да работим по-бързо, по-фокусирано и по-ефективно. 
Ето защо прилагането на концепцията за устойчивост във всеки детайл трябва да е цел на ежедневната работа както на институциите на национално и регионално равнище, така и на всяко туристическо предприятие по цялата верига на услугите, допълни той.
В събитието участие взе Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите, която коментира устойчивите практики, залегнали в опазването на природата и развитието на туризма.
“Вие сте един от ключовите сектори, а вашата ниша е една от най-осъзнатите по отношение на екологията и устойчивото развитие”, подчерта министърът на околната среда и водите, обръщайки се към представителите на сектор туризъм. Росица Карамфилова изтъкна, че туристическият бизнес е може би единственият, който не приема като пречка изискванията за екологосъобразност, а ги изпълнява с убеденост, че това е начинът да се прави устойчив бизнес в туризма.
Природният капитал е основа за развитието на устойчиви модели в туризма. Необходимо е да се диверсифицира туристическият сектор, да се намали зависимостта от ресурсите. Има добри практики за налагане на кръговата икономика, които туристическият бизнес прилага, стана ясно по време на дискусията.
Министър Карамфилова припомни, че на Конференцията за изменението на климата в Египет България представи кандидатурата си за домакинство на международния форум през ноември 2024 г. - COP29.

Министър Димитров посочи, че евентуалното домакинство на COP29 е предизвикателство, но ще постави България на картата, защото хиляди делегати ще пристигнат у нас от целия свят. Туристическият сектор ще е основен партньор, но и основен бенефициент, ако България стане домакин на СОР29, изразиха мнение двамата министри.
Модератори на събитието, организирано от Министерство на туризма, бяха заместник-министрите Ирена Георгиева и проф Мариела Модева. По време на форума добри практики от България и света представиха експерти от международни и чуждестранни организации, национални институции, неправителствения сектор и частния бизнес. Сред участниците бяха Франсеск Матеу, управляващ директор на Агенцията за туристическа стратегия на Автономна област Балеарски острови, д-р Даниела Стоева, заместник-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, Станимир Георгиев, председател на УС на Българско движение “Син флаг”, Елеонора Йосифова, председател на УС на Българска асоциация за алтернативен туризъм, Георги Стоев, изпълнителен директор на Търговска и индустриална камара на Република България и Република Корея и др.
Темата устойчив туризъм предизвика оживена дискусия и породи много коментари, свързани с добрите практики, иновативни подходи и стремеж да бъдат опазени богатствата на дестинация България.