Участието в бъдеще  на община Пловдив в „Пълдин туринвест“ и Международния панаир ще се дискутират на днешната сесия общинските съветници. Те трябва да упълномощят как да гласува представителят на общината в извънредното общо събрание на дружеството. То е насрочено по - късно днес и на него трябва да се приемат дяловете на община Варна, представляващи 29% от собствеността на панаира. Очаква се след прехвърлянето им делът на бизнесмена Георги Гергов в изложбения център да нарасне на 79%, а община Пловдив да стопи своите 25% участие.

Според  общината акционерното събрание ще се проведе в противоречие със закона, защото все още не е изтекъл едномесечният срок от изпращането на поканата до общината като акционер.

От „Демократична България“ обявиха, че ще настояват Пловдив да блокира прехвърлянето на варнениските акции, а ако то се приеме, кметът да обжалва решението.

Дебат на сесията се очаква и по приемането на новия Общ устройствен план на Пловдив, който вече е приет от Експертния съвет по устройство на територията. Целта му е да се увеличават зелените площи и да се решат проблемите с презастрояването на Пловдив. Преди заседанието граждани ще протестират срещу строителството върху зелени площи край Гребната база, което според тях е заложено в плана.