Нова ръководство си избра Студентския съвет на УХТ-Пловдив. Това съобщиха неговите шефове в отворено писмо до институциите. Ето неговия текст.

 

До

Министъра на образованието и науката

Председателя на парламентарната комисия по образование и наука при 49-то Народно събрание

Студентите и преподавателите на УХТ-Пловдив

Медиите

 

Оворено писмо

Уважаеми господин Министър,

Уважаеми господин Председател на парламентарната комисия, 

Уважаеми колеги,

Уважаеми дами и господа,

 

Както се казва в народната мъдрост „Утрото е по-мъдро от вечерта“. 

Фактите са следните:

1. На 3-ти ноември се проведе среща на студентите, докторантите, Студентския съвет и ръководството в най-голямата аула в УХТ, която бе препълнена от присъстващи. На срещата бяха повдигнати множество въпроси, свързани с дейността на Студентския съвет. На голяма част от въпросите или не бяха дадени отговори, или отговорите не се харесаха на аудиторията. След срещата мнозинството от студентите изразиха ясна и категорична позиция, че този Студентски съвет не прави нищо друго, освен да се грижи за собствените си интереси и да уронва престижа на университета, и по никакъв начин не защитава правата и интересите на студентите в университета, каквото е основното му задължение. В тази връзка бе направена подписка за свикване на ново Общо събрание на студентите и докторантите в УХТ и избор на нови представители в Студентския съвет. На срещата студентите изразиха своите тревоги от медийните скандали, предизвикани от двама нелегитимни членове на ръководството на бившия Студентски съвет – Иво Финков, представящ се за почетен председател, и Пламен Петров.

2. На 21.11.2022 г. се проведе Общо събрание на студентите и докторантите в УХТ – Пловдив, свикано във връзка с постъпилата подписка и на основание чл. 17, ал. 7, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет при УХТ. На събранието присъстваха легитимно избрани делегати, за които са гласували над 50% от студентите в съответните курсове и специалности. Според присъствалите и на предишни общи събрания за първи път делегати са били избрани по толкова прозрачен начин и за първи път присъстват толкова много хора на заседание на Общото събрание. Беше предоставена възможност на всички редовни студенти и докторанти да вземат участие в него. Четирима представители на Националното представителство на студентските съвети наблюдаваха процедурата за провеждане на Общото събрание. За председател на Общото събрание бе избрана инж. Десислава Пирчева. На проведеното заседание беше избран и нов Студентски съвет, в който бяха преизбрани членове от бившия Студентски съвет. 

3. След като Общото събрание излъчи представителите за Студентски съвет, бе проведено неговото първо заседание, на което за председател бе избран студентът Любомир Стефанов, за заместник-председатели – студентката Лидия Георгиева и докторантът Калоян Калинин, както и членове в съответните комисии. 

Категорично заявяваме, че всички ние, новоизбраните членове на Студентския съвет, ще изпълняваме добросъвестно задълженията си и единственото, от което ще се ръководим, е да защитаваме интересите на нашите колеги студенти, както и да работим за доброто име на университета. Призоваваме всички студенти на Университета по хранителни технологии да се обединим за възстановяването на нормалния диалог в академичната общност. 

 

22.11.2022 г. Председател на Студентския съвет:

Пловдив   /Любомир Стефанов/