Общинският съвет в Карлово одобри разпределението на средствата от дарения за пострадалите от наводненията на 2 септември 2022 г. На извънредно заседание на 16 ноември председателят на ОбС Доньо Тодоров докладва, че Общественият съвет за управление на даренията е изготвил критерии и е определил пет категории нуждаещи се от финансово подпомагане.
  Общо 1 498 941 лева - 1 210 941 лв. от дарителската сметка на Общината и 288 000 лв. от DMS кампанията да се преведат по сметките на пострадалите, бе предложението на Обществения съвет до местния законодателен орган. Най-засегнатите 9 собственици на напълно разрушени и подлежащи на разрушаване жилища без възможност за укрепване в Каравелово, Богдан и Слатина ще получат по 16 654 лева. На 15 домакинства с негодни за обитаване жилища, но подлежащи на ремонт, ще бъдат преведени по 7994 лева; на 188 семейства – тежко пострадали с наводнен етаж и с унищожена покъщнина се отпускат по 5660 лв., на други 50 с наводнен етаж с леки щети - по 3297 лева. Разпределението на финансовата помощ е по предложение на Обществения съвет, припомни Доньо Тодоров и поясни, че за семействата с нарушени дворни площи, стопански постройки и разрушени огради средствата ще бъдат дадени от останалите 223 000 лева от DMS кампанията, които още не са предоставени.
   Даренията ще бъдат преведени по посочени от хората банкови сметки, след като решението на ОбС получи одобрението на областния управител на Пловдив.
  „Ясно е, че събраните до момента финансови средства за подпомагане не са достатъчни и дарителската кампания трябва да продължи. Общината поема разходите за трасиране на уличните и имотните граници, а в предстоящите почивни дни започва разпределянето на строителни материали. В момента комисии, назначени с моя заповед, предоставят всички дарени вещи, които се съхраняват от кметствата в Каравелово, Богдан и Слатина, на пострадалите от наводнението. До 18 този месец вещите трябва да бъдат раздадени на хората съгласно списъците, одобрени от Обществения съвет.“, каза кметът на общината д-р Емил Кабаиванов.