Пловдивските десетокласници заемат четвърто място на матурата по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието. Те са постигнали средно 43,47 точки и отстъпват на връстниците си от София, които са с 52,29 точки, Смолян с 48,46 и Варна с 43,87.

По математика десетокласниците от Пловдив и региона са чак на 12-о място с 30,38 точки. Първи са връстниците им от Кърджали с 42,21. От РУО-Пловдив поясниха, че ще коментират данните утре.

Според анализа на просветното министерство десетокласниците у нас подобряват резултатите си по математика в сравнение с миналата година. На националното външно оценяване през този месец те имат средно 32,28 точки от максимум 100, а през 2021 г. резултатът беше 27,68 точки от 100. В това изчисление не се включват допълнителните 4 точки, които някои ученици получават заради липсващите скоби в част от помощните формули за изпита.

Повече от половината десетокласници нямат проблеми да извършват действия и да сравняват реални числа, както и да прилагат аритметична прогресия. Над две трети от тях обаче се затрудняват да определят линейна функция по графика, да съставят модел на израз чрез извличане на информация от текст и да намират обем на тяло. Само около 37% умеят да решават задачи за произволен триъгълник, прилагайки косинусова теорема, едва 35 на сто знаят метричните зависимости в правоъгълен триъгълник.

 На изпита по български език, като цяло десетокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор, но имат проблеми с тези със свободен отговор. Почти 2/3 от младежите се затрудняват да определят и запишат със свои думи два примера за отчуждението между хората в града, а 30% - да формулират собствена теза по темата „Човекът и общуването“. На над 20 000 ученици не е присъдена нито една точка на задачата за създаване на резюме на откъс от художествена творба.